Żołnierze Wyklęci

63. rocznica śmierci kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”

Dziś rocznica śmierci Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”, żołnierza Armii Krajowej, dowódcy Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie.

› Czytaj więcej

Tagi: , , , ,

poniedziałek, Maj 21st, 2012 Aktualności, Walka o wolność 1 komentarz

„Nie dajmy zginąć poległym…” – 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych!

Przez całe lata PRL-u nazywano Ich „zaplutymi karłami reakcji”, a wszystkie niepodległościowe organizacje, do których należeli określano jako „faszystów”, czy „bandy reakcyjne z pod znaku NSZ”. W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości jaką była Niepodległość Ojczyzny wielu z Nich poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych śledztwach przechodzili pokazowe procesy, które były kpiną z wymiaru sprawiedliwości, a których wyrok był oczywisty – natychmiastowo wykonywano kary śmierci. Jedynie nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim, aby żyć dalej przez długie dekady Polski Ludowej z piętnem „reakcyjnego bandyty”. Zaledwie garstka z Nich dożyła tzw. odwilży i ustawy honorującej ich wieloletnie zmagania w szeregach SZP, ZWZ, AK, DSZ, ROAK, NZW, NSZ, SN, i WiN z oboma okupantami. Dożyli oni również dużej liczby rewizji nadzwyczajnych od wyroków śmierci, które otrzymali ich dowódcy i towarzysze partyzanckiej doli i niedoli… a tych trzeba przynajmniej przypomnieć!

Po ponad 48 latach, które dzielą nas od dnia w którym został zastrzelony ostatni niezłomny i niepokorny Żołnierz Wyklęty, walczący o Wolność i Niezawisłość narodu Polskiego – Józef Franczak ps. „Lalek”, mamy okazję oficjalnie z mocą ustawy parlamentarnej obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – bohaterów walki z sowietyzacją Polski po II wojnie światowej, oraz bohaterów, którzy swoją ideową walką stali się symbolem do naśladowania przez pokolenia poznańskiego czerwca, i Solidarności.

„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu broić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. Podziemie niepodległościowe na skutek braku reakcji aliantów na komunistyczne fałszerstwo zamiast demokratycznych wyborów, oraz na fakt iż państwa zachodniej Europy uznały Polskę pod rządami sowietów, świadomi braku perspektyw żołnierze niepodległościowych organizacji zmuszeni byli przyjąć symboliczny kielich goryczy od komunistycznych władz w postaci tzw. „amnestii”, które okazały się podstępnymi pułapkami. Nadal tropiono i mordowano nie tylko tych, którzy nie chcieli się ujawnić, ale także tych, którzy to uczynili. Władza ludowa jeszcze raz zademonstrowała wtedy, co są warte jej zobowiązania i przyrzeczenia.
Za koniec ich zbrojnego oporu uznaje się datę zastrzelenia sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek” w Majdanie Kozic Górnych (gm. Piaski) 21 października 1963 r.

› Czytaj więcej

Tagi: , , , , ,

czwartek, Marzec 1st, 2012 Aktualności, Inicjatywy 2 komentarzy

93. rocznica urodzin kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Gryf”, „Huzar”

Uczestnik kampanii wrześniowej, adiutanta Komendy Obwodu ZWZ-AK Wysokie Mazowieckie, szef samoobrony Obwodu AK – AKO – WiN Obwodu Wysokie Mazowieckie, dowódca oddziału partyzanckiego, ostatni komendant 6 Wileńskiej Brygady AK, porucznik AK, kapitan WiN.

Urodził się 8 I 1919 r. we wsi Markowo Wólka gm. Piekuty pow. Wysokie Mazowieckie, w rodzinie pochodzenia drobnoszlacheckiego (jego ojciec posiadał duże gospodarstwo i jednocześnie pełnił funkcję wójta tej wioski). Ukończył Gimnazjum Handlowe w Wysokiem Mazowieckiem. Następnie jako prymus ukończył 10-miesięczną szkołę podchorążych rezerwy kawalerii, po czym skierowany został do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Szkolenie zakończył uzyskując stopień kaprala podchorążego rezerwy kawalerii. Otrzymał przydział do 9 pułku strzelców konnych (Dywizjon Osowiec). W szeregach tej jednostki wziął udział w wojnie obronnej 1939 r., przechodząc jej cały szlak bojowy. Brał udział m.in. w walkach na pograniczu z Prusami Wschodnimi, oraz w dalszych działaniach odwrotowych – aż po Lubelszczyznę. Po dołączeniu do Grupy Operacyjnej „Polesie” uczestniczył w ostatnich bitwach Września w rejonie Kocka jako konny łącznik pomiędzy dowódcą 9 psk i dowódcą GO „Polesie” (podczas tej służby zabito pod nim cztery konie, on sam odniósł tylko lekkie kontuzje). Dostał się do niewoli niemieckiej, z której od razu zbiegł, jeszcze październiku 1939 r., i powrócił w rodzinne strony, na teren okupacji sowieckiej. W konspiracji pracował od pierwszych tygodni 1939 r., początkowo w lokalnej organizacji Podlaski Batalion Śmierci. Zaprzysiężony w ZWZ-AK od maja 1940 r. Ścigany przez NKWD, w 1940 r. znajdując się w sytuacji przymusowej zabił dwóch funkcjonariuszy usiłują-cych go aresztować. W okresie okupacji niemieckiej pełnił różne funkcje dowódcze w Komendzie Obwodu ZWZ-AK Wysokie Mazowieckie – pod pseud. „Gryf” (m.in. dowódcy plutonu terenowego, szefa uzbrojenia i adiutanta Komendy Obwodu). Uczestniczył w akcjach zbrojnych, m.in. w czerwcu 1943 r. w walce pod Lizą, w akcji pod Szepietowem w maju 1944 r., w czerwcu 1944 r. w akcji na bagnie Podosie (likwidacja bandy komunistyczno – rabunkowej) i w akcji „Burza” w lipcu 1944 r. Wiosną 1944 r. dołączył do lotnego oddziału Kedywu Obwodu Wysokie Mazowieckie dowodzonego wówczas przez ppor. Romana Ostrowskiego „Wichra”. 2 XI 1943 r. został awansowany do stopnia podporucznika, zaś 1 VI 1945 r. porucznika.

Po lipcu 1944 r. objął szefostwo samoobrony Obwodu AK – AKO – WiN Obwodu Wysokie Mazowieckie. Działalność „po wyzwoleniu” rozpoczął późną jesienią 1944 r. z przydzielonym przez Komendanta Obwodu czteroosobowym patrolem. Po kilku miesiącach miał już spory oddział partyzancki w sile plutonu (podlegały mu też 4 rejonowe grupy dyspozycyjne i partyzanckie). Wykonał kilkadziesiąt akcji przeciw UBP, KBW, NKWD i ich agenturze. W organizacji WiN przedstawiony został do awansu na kapitana (30 IV 1946 r.). Za męstwo i zasługi został odznaczony Krzyżem Walecznych. W okresie amnestii lutowej 1947 r. dowodzony przez niego oddział został rozformowany, zaś większość żołnierzy ujawniła się. Sam „Huzar” nadal ukrywał się. Wkrótce wokół niego ponownie skupiła się grupa byłych żołnierzy AK – WiN ściganych przez UBP i zagrożonych aresztowaniem, co pozwoliło na odbudowę oddziału partyzanckiego. W maju 1947 r. podporządkował się wraz z nim por./kpt. Władysławowi Łukasiukowi „Młotowi”, zaś dowodzona przez niego grupa weszła na zasadach autonomicznych w skład 6 Brygady Wileńskiej. Po śmierci „Młota” w czerwcu 1949 r. objął komendę nad pozostającymi w polu patrolami 6 Brygady Wileńskiej. O poparciu jakim cieszył się wśród mieszkańców Podlasia świadczy fakt, że utrzymał się w polu niemal do końca 1952 r. W wyniku prowokacji przygotowanej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego – związanej ze sprawą tzw. V Komendy WiN – został zwabiony podstępnie do Warszawy i tam 27 X 1952 r. aresztowany. Został skazany 24 X 1953 r. na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie w procesie pokazowym na sesji wyjazdowej w Łapach i stracony (miejsce pochówku pozostaje do dziś nieznane).

źródło:  http://www.lupaszko.pl/articles.php?article_id=14

Tagi: , , , ,

48. rocznica śmierci sierż. Józefa Franczaka „Lalka”

Cześć Jego pamięci!

Tagi: , ,

piątek, Październik 21st, 2011 Aktualności, Biografie, Żołnierze Wyklęci 2 komentarzy

Konferencja o PUBP w Kraśniku

W dniu 23 września 2011 r. Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz Katedrą Historii Najnowszej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II pod patronatem Starosty Powiatu Kraśnickiego i Burmistrza Miasta Kraśnika organizują konferencję pt. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku – ludzie, fakty, źródła 1944-1956. Konferencji będa towarzyszyć: promocje książek: PUBP w Kraśniku i Wspomnienia „Morwy” żołnierza CC majora „Zapory” oraz wystawa Nadzieja… – walka o kościół Kraśnika Fabrycznego.

Program konferencji jest następujący:

 

12:00 – otwarcie konferencji

12:20 – prof. dr hab. Mirosłąw Piotrowski (KUL JP II)
Geneza aparatu bezpieczeństwa publicznego w Polsce

12:40 – dr Jacek Romanek (IPN Oddział w Lublinie)
Powstanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku. Rok pierwszy

12:55 – dr Grzegorz Joniec (IPN Oddział w Lublinie
Ludzie kraśnickiej bezpieki. Portret zbiorowy

13:10 – Artur Borzęcki (MBP w Krasnymstawie)

Rola Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w „zabezpieczeniu” referendum ludowego i kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego w powiecie kraśnickim

13:25 – Artur Piekarz (IPN Oddział w Lublinie)

Działalność grupy specjalnej „3/IV” – żandarmerii zgrupowania partyzanckiego mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” (1946 – 1947)

13:40 – Krzysztof Kołodziejczyk (APL Oddział w Kraśniku)
Aparat bezpieczeństwa wobec duchowieństwa Kościoła katolickiego w powiecie kraśnickim w latach 1944-1952

13:55 – Daniel Piekaruś (IPN Oddział w Lublinie)

Zarys działalności Polskiej Partii Socjalistycznej w Kraśniku w latach 1944-1948

14:10 – Marian Pawełczak ps. „Morwa” (żołnierz zgrupowania mjr H. Dekutowskiego ps. „Zapory”)

Reminiscencje o kraśnickim aparacie bezpieczeństwa

14:30 – dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

Konferencja odbędzie się w budynku Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Kraśniku, ul. Kard. Wyszyńskiego 2, Kraśnik.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi: , , , , , ,

wtorek, Wrzesień 20th, 2011 Aktualności, Inicjatywy Brak komentarzy

65 lat po mordzie na żołnierzach „Bartka”…

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/HenrykFlame2.jpg

Henryk Flame, zdjęcie wykonane po amnestii w 1947

65 lat temu komuniści zamordowali 167 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Henryka Flamego „Bartka”. Z ustaleń IPN wynika, że UB dokonało mordu w pierwszej dekadzie września 1946 roku.

Oddział kapitana Flamego był największą grupą zbrojną podziemia antykomunistycznego na Górnym Śląsku i w Beskidach. Liczył około 400 uzbrojonych żołnierzy. Rzecznik żywieckiego magistratu Tomasz Terteka poinformował, że rocznica zostanie upamiętniona podczas uroczystości, które zaplanowano na 19 września. Wówczas w intencji „żołnierzy wyklętych” odprawiona zostanie msza święta w kościele Świętego Krzyża w Żywcu. Pod wzniesionym w 2006 r. monumentem upamiętniającym żołnierzy „Bartka” zostaną złożone kwiaty i oddany hołd zgładzonym.

Oddział „Bartka” stoczył wiele walk z UB i Korpusem Bezpieczeństwa Wojskowego. Najgłośniejszą akcją NSZ było zajęcie 3 maja 1946 r. Wisły w Beskidach. Funkcjonariusze MO i UB byli tak zaskoczeni i przestraszeni, że zabarykadowali się na posterunkach. Oddział „Bartka” przeprowadził w centrum miasta dwugodzinną defiladę. W lipcu 1946 r. do oddziału przeniknęli agenci bezpieki. Podając się za przedstawicieli sztabu Obszaru Zachodniego NSZ zorganizowali fikcyjny przerzut części zgrupowania na ziemie zachodnie, skąd żołnierze rzekomo mieli trafić do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Ostatni raz oddział widziano w 1946 r. w Szczyrku, a później w okolicy Baraniej Góry. W trzech kolejnych transportach ciężarówkami ze Szczyrku i Wisły zostało wywiezionych w rejon Opolszczyzny 167 uzbrojonych żołnierzy NSZ. Żaden z nich nie wrócił, ani też nie dotarł na Zachód. Według ustaleń naukowców z Instytutu Pamięci Narodowej żołnierzy „Bartka” zamordowano w lasach w okolicach wsi Barut lub w Łambinowicach. Zbrodnia, popełniona w pierwszej dekadzie września 1946 r., była szczegółowo zaplanowana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Decyzję o niej podjął osobiście wiceminister MBP Roman Romkowski. Plan nosił kryptonim „Lawina”. Akcją dowodził płk Henryk Wendrowski, były oficer AK, który zdradził i związał się z organami bezpieczeństwa komunistycznej władzy. Część żołnierzy NSZ prawdopodobnie została rozstrzelana przez Sowietów. Ubecy zabezpieczali wówczas teren kaźni. Kolejną grupę żołnierzy „Bartka” umieszczono w zaminowanym baraku, który wysadzono w powietrze.

Dowódca Henryk Flame ujawnił się 11 marca 1947 r. w Cieszynie po ogłoszeniu amnestii. 1 grudnia 1947 został zamordowany przez milicjanta Rudolfa Dadaka w Zabrzegu koło Czechowic-Dziedzic.

Autor: Marek Nowicki/PAP

Tagi: , , ,

poniedziałek, Wrzesień 5th, 2011 Aktualności, Walka o wolność Brak komentarzy

„Żołnierze wyklęci” – wystawa w Toruniu

"Żołnierze wyklęci" to wystawa niezwykła. Oddaje ona hołd naszym  bohaterom, którzy przeciwstawili się dyktatowi z Teheranu i Jałty,  oddającemu Polskę pod jarzmo sowieckie. Walczyli z bronią w ręku, chociaż  szanse na zwycięstwo były niewielkie. Cały świat, zmęczony sześcioletnimi zmaganiami wojennymi, pragnął żyć w pokoju. Nawet jeśli był to pokój za wszelką cenę. Nie było więc nadziei na radykalną zmianę konfiguracji międzynarodowej. Pozostawała walka z przeważającymi siłami zła. Żołnierze wyklęci tropieni, więzieni i mordowani przez polskich zauszników Stalina dali dowód największej miłości do Ojczyzny.

Przez długie lata komunistycznej dyktatury robiono jednak wszystko, żeby zatrzeć pamięć o Ich patriotyzmie. Wystawa "Żołnierze wyklęci" jest częścią procesu przywracania pamięci i osadzania tej ważniej części naszej historii w powszechnej świadomości społecznej. Autorem wystawy jest Adam Borowski, przed laty działacz Solidarności Podziemnej w Warszawie. "Żołnierzy wyklętych" możemy oglądać w Toruniu dzięki staraniom klubu "Szewska Pasja" oraz Oddziałowi Gdańskiemu Instytutu Pamięci Narodowej. Patronat nad wystawą objął Prezydent Torunia Michał Zaleski.

Gorąco zapraszam!

Profesor Wojciech Polak

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 03.09.2011 roku o godzinie 15,00 na
Rynku Starego Miasta.

Otwarcie połączone będzie z koncertem Andrzeja Kołakowskiego oraz
projekcją filmu „Inka” jakie odbędą się w Sali Mieszczańskiej
Ratusza."

Tagi: , , , , ,

środa, Sierpień 24th, 2011 Aktualności, Inicjatywy 2 komentarzy

65 lat od śmierci majora Mariana Bernaciaka

 

 

24 czerwca 2011 r. mija dokładnie 65 lat od chwili śmierci legendarnego dowódcy zgrupowania partyzanckiego trzęsącego pograniczem Lubelszczyzny, Mazowsza i Ziemi Radomskiej – mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”, który żyje dalej we wspomnieniach swych podkomendnych jako wzór oficera Wojska Polskiego, wspaniały strateg, oddany patriota, serdeczny przyjaciel i towarzysz broni. „Orlik” był oficerem, który zdecydowanie sprawdził się w trudnym czasie burzliwych lat ’40 XX w.

Oficer rezerwy artylerii, uczestnik kampanii wrześniowej, niedoszły więzień Kozielska i katyńskich dołów śmierci. Komendant Kedywu podobwodu „A”, później dowódca OP I/15. Oficer AK, który stał się legendą dowodząc zgrupowaniem nazywanym od własnego pseudonimu Zgrupowaniem „Orlika” – jedną z najsławniejszych jednostek partyzanckich w kraju. Nie dał się żywy poplecznikom Stalina, ale hołdując łacińskiej maksymie „Amor Patriae nostra lex!” poniósł bohaterską śmierć w obronie Ojczyzny i ideałów o które walczył.

 

26 czerwca (niedziela) odbędą się w Rykach uroczyste obchody 65. rocznicy śmierci mjr. „ORLIKA”:

Tagi: , , , , , , , ,

piątek, Czerwiec 24th, 2011 Biografie, Inicjatywy, Żołnierze Wyklęci Brak komentarzy

Kibice dali przykład!

Dawno nie było tak pięknego dopingu o zabarwieniu patriotycznym z naciskiem na najnowszą historię. Kibice podczas meczu Śląska Wrocław z Polonią Bytom popisali się, dając świadectwo i przykład przywiązania do martyrologii Narodu polskiego. 7 maja, podczas ostatecznie zremisowanego meczu, na trybunach pojawiły się transparenty z nazwiskami i fotografiami ofiar represji stalinowskiego reżimu.

Atmosfery panującej wówczas na stadionie nie da się opisać – to trzeba zobaczyć!


 

źródło: http://www.slasknet.com

Tagi: , , , , , ,

środa, Maj 11th, 2011 Aktualności, Inicjatywy Brak komentarzy

Prapremiera filmu online „Żołnierze Wyklęci. Jerzy Woźniak”

Dzisiejsza premiera jest pierwszą w polskim internecie premierą filmu dokumentalnego w pełnej, nieodpłatnej wersji.

WideoHistoria.pl zaprasza do obejrzenia pierwszej części filmu „Żołnierzy Wyklętych” w reżyserii Sławomira S. Górskiego. Film opowiada historię Jerzego Woźniaka ps. „Jacek”, żołnierza AK, uczestnika akcji „Burza”, emisariusza delegatury Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, lekarza, skazanego na śmierć więźnia politycznego Peerelu. Jerzy Woźniak został odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1948), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2003). Mieszka we Wrocławiu.

Bezpośredni link do filmu: www.wideohistoria.pl/1887

W razie problemów technicznych film można również zobaczyć na stronie vimeo.com

Za: http://wideohistoria.nowyekran.pl/post/9858,prapremiera-filmu-online-zolnierze-wykleci-jerzy-wozniak

 

Tagi: , , , ,

niedziela, Kwiecień 10th, 2011 Aktualności, Biografie, Inicjatywy Brak komentarzy