Upamiętnianie Bohaterów | Pamięci Żołnierzy Wyklętych

upamiętnianie Bohaterów

1 marca 2013 zapal znicz Żołnierzom Wyklętym

W przypadający w piątek Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych pamiętajmy o bohaterskich żołnierzach konspiracji niepodległościowej, którzy po oswobodzeniu się spod niemieckiego jarzma, stawili czoło sowieckiemu okupantowi i jego „polskim” poplecznikom. Pamiętajmy o tych, którzy polegli w walce z bronią w ręku, o tych, którzy nie dali się złapać żywi w ręce bezpieki, o tych, którzy bestialsko torturowani zmarli z wycieńczenia podczas przesłuchań oraz o tych, którzy zostali zamordowani w więzieniach i innych miejscach kaźni strzałem w potylicę, bądź w inny makabryczny sposób. Pamiętajmy również o tych, którzy przeżyli terror stalinowski, spędzili swą młodość w więzieniach i z piętnem „reakcjonistów” żyli poniżani przez kilkadziesiąt lat w Polsce Ludowej i w ostatnich latach odeszli na wieczną wartę – podziękujmy im za świadectwo trudnego czasu walki o Niezawisłość naszego narodu.
Dajmy dowód pamięci o Nich i w Ich święto, 1 marca zapalmy znicze na mogiłach zbiorowych, symbolicznych, pod pomnikami czy tablicami pamięci.

Niech Ci ostatni żyjący Wyklęci widząc nasze zaangażowanie będą mogli z dumą powiedzieć, że o taką Polskę i takie młode pokolenia walczyli !

Tagi: , , , , ,

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski dla „Ponurego”

Z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbyła się w środę 12.12.12 r. w Pałacu Prezydenckim uroczystość poświęcona

Janowi Piwnikowi ps. „Ponury” (1912-1944), kawalerowi Orderu Wojennego Virtuti Militari, cichociemnemu, legendarnemu dowódcy partyzanckiemu Armii Krajowej na terenie Gór Świętokrzyskich i Nowogródczyzny. Podczas uroczystości Prezydent RP przekazał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski Rodzinie Jana Piwnika, pośmiertnie nadany za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

- Nie da się wyrównać wszystkich rachunków z historią, nie da się wyrównać wszystkich krzywd, nie da się także w stopniu wystarczającym za wszystkie zasługi podziękować – powiedział Bronisław Komorowski podczas środowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Jak dodał, nie da się szczególnie wtedy, kiedy od wydarzeń dzielą nas dziesiątki lat. – Ale są takie sytuacje, takie postacie, które warto i trzeba po latach przywołać z pamięci, uczcić w sposób wyjątkowy – zaznaczył.

Prezydent podkreślał, że postać „Ponurego” jest symboliczna dla całego polskiego podziemia, Państwa Podziemnego, dla całego pokolenia żołnierzy Armii Krajowej.

Prezydent mówił, że czuje też osobisty sentyment. Wspominał, że za pośrednictwem ojca czuł emocjonalny związek z „Ponurym” i Górami Świętokrzyskimi; związek między tradycją niepodległościową, partyzancką, powstańczą Kresów Wschodnich i Gór Świętokrzyskich. Dodał, że pamięta opowieści o „Ponurym” w rodzinnym domu, gdzie spotykali się żołnierze AK i z tradycji wileńskiej i Gór Świętokrzyskich.
Dla mnie „Ponury” jest symbolem trudnej, dramatycznej, ale jednocześnie prowadzonej w sposób niesłychanie umiejętny walki o Polskę, do końca – mówił Bronisław Komorowski.

Prezydent podkreślał, że odczuwa wielkie wyróżnienie, że jako człowiek pokolenia „Solidarności” może po wielu, wielu latach w sposób szczególny przywołać i nagrodzić Jana Piwnika „Ponurego” w imieniu wolnego, niepodległego państwa polskiego. Wskazywał, że Jan Piwnik miał swój udział w ponownym odrodzeniu Polski , kiedy za Polskę walczył i ginął, a także kiedy przez kilkadziesiąt powojennych lat , wypychany – na różne sposoby – z pamięci polskiej – trwał tam i budował naszą wolę i nadzieję na ponowne odzyskanie wolności.

Order odebrała siostrzenica Alicja Sokołowska. Dziękując w imieniu rodziny „Ponurego” Mieczysław Sokołowski mówił, że bliscy są szczęśliwi, wzruszeni i zaszczyceni nadaniem odznaczenia. – To wspaniały gest hołdu okazanego Janowi Piwnikowi za jego miłość do Polski i za walkę o jej wolność – zaznaczył.

źródło:http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1172,przekazanie-orderu-rodzinie-jana-piwnika-ponurego.html

Tagi: , , , , ,

środa, Grudzień 12th, 2012 Aktualności, Inicjatywy Brak komentarzy

Gloria Victis!!!

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie. Bóg nagradzać będzie,
A cnota kiedykolwiek miejsce swe osiędzie.”

Jan Kochanowski

Przez całe lata PRL-u nazywano ich „zaplutymi karłami reakcji”, a wszystkie niepodległościowe organizacje, do których należeli określano jako „faszystów”, czy „bandy reakcyjne z pod znaku NSZ”. W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości jaką była Niepodległość Ojczyzny wielu z Nich poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych śledztwach przechodzili pokazowe procesy, które były kpiną z wymiaru sprawiedliwości, a wyrok których był oczywisty – natychmiastowo wykonywano kary śmierci. Jedynie nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim, aby żyć dalej przez długie dekady Polski Ludowej z piętnem „reakcyjnego bandyty”. Zaledwie garstka z Nich dożyła tzw. odwilży i ustawy honorującej ich wieloletnie zmagania w szeregach SZP, ZWZ, AK, DSZ, ROAK, NWZ, NSZ, SN, i WiN z oboma okupantami. Dożyli oni również dużej liczby rewizji nadzwyczajnych od wyroków śmierci, które otrzymali ich dowódcy i towarzysze partyzanckiej doli i niedoli… a tych trzeba przynajmniej przypomnieć!

Główny problem w stawianiu zniczy na grobach Żołnierzy Wyklętych jest taki, że wielu z Nich nie ma nawet własnego grobu. Dla funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego żołnierze podziemia niepodległościowego byli równie niebezpieczni po śmierci, gdyż miejsca złożenia Ich ciał mogłyby stać się miejscami patriotycznych manifestacji społeczeństwa. Wobec takich możliwości funkcjonariusze UB zamordowanych przez siebie żołnierzy podziemia chowali przeważnie nocą w nieznanych nikomu miejscach posiłkując się wapnem rozkładającym zwłoki. Tak było w przypadku wszystkich pochwyconych dowódców, których ze względów oczywistych dla realiów tamtej epoki, musieli się pozbyć.

Aby dać świadectwo pamięci wystarczy najprostszy gest – zapalenie znicza w miejscach związanych z tą krwawiącą kartą z historii Polski.

Ś.P.

Wam Wieczna Pamięć Cześć i Chwała

Chwała Bohaterom!

Cześć Ich Pamięci!

 

Tagi: , , ,

czwartek, Listopad 1st, 2012 Aktualności, Inicjatywy Brak komentarzy