Okręg Lublin AK | Pamięci Żołnierzy Wyklętych

okręg Lublin AK

Rowerowy Rajd Pamięci szlakiem żołnierzy Zgrupowania „Zapory”

Tagi: , , , ,

czwartek, Kwiecień 26th, 2012 Aktualności, Inicjatywy Brak komentarzy

Konferencja o PUBP w Kraśniku

W dniu 23 września 2011 r. Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz Katedrą Historii Najnowszej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II pod patronatem Starosty Powiatu Kraśnickiego i Burmistrza Miasta Kraśnika organizują konferencję pt. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku – ludzie, fakty, źródła 1944-1956. Konferencji będa towarzyszyć: promocje książek: PUBP w Kraśniku i Wspomnienia „Morwy” żołnierza CC majora „Zapory” oraz wystawa Nadzieja… – walka o kościół Kraśnika Fabrycznego.

Program konferencji jest następujący:

 

12:00 – otwarcie konferencji

12:20 – prof. dr hab. Mirosłąw Piotrowski (KUL JP II)
Geneza aparatu bezpieczeństwa publicznego w Polsce

12:40 – dr Jacek Romanek (IPN Oddział w Lublinie)
Powstanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku. Rok pierwszy

12:55 – dr Grzegorz Joniec (IPN Oddział w Lublinie
Ludzie kraśnickiej bezpieki. Portret zbiorowy

13:10 – Artur Borzęcki (MBP w Krasnymstawie)

Rola Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w „zabezpieczeniu” referendum ludowego i kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego w powiecie kraśnickim

13:25 – Artur Piekarz (IPN Oddział w Lublinie)

Działalność grupy specjalnej „3/IV” – żandarmerii zgrupowania partyzanckiego mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” (1946 – 1947)

13:40 – Krzysztof Kołodziejczyk (APL Oddział w Kraśniku)
Aparat bezpieczeństwa wobec duchowieństwa Kościoła katolickiego w powiecie kraśnickim w latach 1944-1952

13:55 – Daniel Piekaruś (IPN Oddział w Lublinie)

Zarys działalności Polskiej Partii Socjalistycznej w Kraśniku w latach 1944-1948

14:10 – Marian Pawełczak ps. „Morwa” (żołnierz zgrupowania mjr H. Dekutowskiego ps. „Zapory”)

Reminiscencje o kraśnickim aparacie bezpieczeństwa

14:30 – dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

Konferencja odbędzie się w budynku Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Kraśniku, ul. Kard. Wyszyńskiego 2, Kraśnik.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi: , , , , , ,

wtorek, Wrzesień 20th, 2011 Aktualności, Inicjatywy Brak komentarzy

Koncert Andrzeja Kołakowskiego

 

Tagi: , , ,

piątek, Kwiecień 1st, 2011 Aktualności, Inicjatywy Brak komentarzy