Historia Polski | Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Historia Polski

Promocja nowej książki dr. płk. Mirosława Suleja – „Zdrada i zbrodnia. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin–Ryki AK podczas II wojny Światowej.”

Tagi: , , , , ,

poniedziałek, Styczeń 16th, 2012 Aktualności 5 komentarzy

Powstanie Warszawskie jako realizacja akcji „Burza”

Kompania AK ''Wiklina'' wkracza do Zamościa w lipcu 1944

Geneza powstania tkwi w ogólnym zamyśle powołanej już 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przemianowanej następnie 13 listopada tego samego roku na Związek Walki Zbrojnej, a ostatecznie 14 lutego 1942 r. na Armię Krajową. Ta właśnie formacją będąca ramieniem zbrojnym jedynego legalnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, postawiła sobie za nadrzędny cel przygotowanie społeczeństwa do przeprowadzenia ogólnonarodowego powstania wobec hitlerowskiego okupanta.

Oczywiście samo Powstanie Warszawskie nie było tym planowanym już od pierwszych dni okupacji ogólnonarodowym zrywem. Od czasu radzieckiej kontrofensywy, za której początek przyjmuje się niemiecką klęskę pod Staliningradem, Polacy sposobili się do zaatakowania tyłów wycofującej się niemieckiej armii. Dlatego właśnie w październiku 1943 r. ówczesny Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a za razem Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. broni Kazimierz Sosnkowski polecił aby wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium II Rzeczpospolitej poprzedzone zostało wzmożoną działalnością sabotażowo-dywersyjną na tyłach armii niemieckiej. W związku z tą dyrektywą Komendant Główny Armii Krajowej – gen. bryg. (nominację na stopień generała dywizji dostał dopiero w marcu 1944 r. – przyp. D.Z) Tadeusz Bór-Komorowski w listopadzie 1943 r. wydał rozkaz rozpoczęcia akcji o kryptonimie „Burza”.

*

› Czytaj więcej

Tagi: , , ,

poniedziałek, Lipiec 11th, 2011 Aktualności, Armia Krajowa, Walka o wolność 1 komentarz

65 lat od śmierci majora Mariana Bernaciaka

 

 

24 czerwca 2011 r. mija dokładnie 65 lat od chwili śmierci legendarnego dowódcy zgrupowania partyzanckiego trzęsącego pograniczem Lubelszczyzny, Mazowsza i Ziemi Radomskiej – mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”, który żyje dalej we wspomnieniach swych podkomendnych jako wzór oficera Wojska Polskiego, wspaniały strateg, oddany patriota, serdeczny przyjaciel i towarzysz broni. „Orlik” był oficerem, który zdecydowanie sprawdził się w trudnym czasie burzliwych lat ’40 XX w.

Oficer rezerwy artylerii, uczestnik kampanii wrześniowej, niedoszły więzień Kozielska i katyńskich dołów śmierci. Komendant Kedywu podobwodu „A”, później dowódca OP I/15. Oficer AK, który stał się legendą dowodząc zgrupowaniem nazywanym od własnego pseudonimu Zgrupowaniem „Orlika” – jedną z najsławniejszych jednostek partyzanckich w kraju. Nie dał się żywy poplecznikom Stalina, ale hołdując łacińskiej maksymie „Amor Patriae nostra lex!” poniósł bohaterską śmierć w obronie Ojczyzny i ideałów o które walczył.

 

26 czerwca (niedziela) odbędą się w Rykach uroczyste obchody 65. rocznicy śmierci mjr. „ORLIKA”:

Tagi: , , , , , , , ,

piątek, Czerwiec 24th, 2011 Biografie, Inicjatywy, Żołnierze Wyklęci Brak komentarzy