Formacje Wojskowe | Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Formacje wojskowe

Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim na temat historii Narodowych Sił Zbrojnych w Szczecinie

Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim na temat historii Narodowych Sił Zbrojnych. Organizatorzy spotkania: Związek Żołnierzy NSZ w Szczecinie oraz Stowarzyszenie NIKLOT.

W dniu 21.05.2011. o godz.16.00 w Klubie Studenckim SZAFA przy al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie odbędzie się spotkanie z Leszkiem Żebrowskim – historykiem, publicystą, badaczem podziemia niepodległościowego w czasie i po zakończeniu II wojny światowej. Po wykładzie i dyskusji z historykiem będzie można zobaczyć film o najsłynniejszym oddziale NSZ pt. „Z Archiwum IPN: Śladami żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej” oraz zakupić materiały dotyczące powstania antykomunistycznego.

Gościem honorowym spotkania będzie Prezes Okręgu ZŻNSZ w Szczecinie Antoni Rogowski ps.”Mietek”, członek oddziału Edwarda Łepkowskiego ps.”Bogdan”, „Most” i Hieronima Mioduszewskiego ps „Deska”. Patronat nad spotkaniem objęło Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie i pismo społeczno-polityczne Myśl.pl

NSZ wywodziły się z obozu narodowego, zostały stworzone przez szereg organizacji narodowych. Żołnierze po zakończeniu wojny nie złożyli broni i walczyli z nową, komunistyczną okupacją. Z tego powodu niektóre media do dziś powtarzają o nich wielorakie kłamstwa, powielając tezy komunistycznej propagandy PRL. Naszym zadaniem jest ukazanie prawdy o bohaterach, więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych, by uczestniczyli z nami w tym wydarzeniu.

Tagi: , ,

„Do winy się nie poczuwam…” spektakl poświęcony historii KWP

Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło z Radomska oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Radomska serdecznie zapraszają na spektakl „Do winy się nie poczuwam…”, czyli dramat w VII aktach o Konspiracyjnym Wojsku Polskim – od momentu zawiązania po proces dowództwa KWP w Łodzi.

Spektakl zaprezentowany zostanie przez Miejski Teatr Źródło w Radomsku dnia 26 lutego 2011 roku, o godz.1700 w radomszczańskiej „KINEMIE”, w autentycznym miejscu, gdzie odbył się historyczny pokazowy proces, tzw. „proces 17”.

› Czytaj więcej

Tagi: , , , , ,

Historia Armii Krajowej

armia krajowa - wiersz

Armią Krajową zwykło się nazywać konspiracyjną organizację wojskową, działającą w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej  na obszarze państwa polskiego w granicach RP sprzed 1 września 1039. Stanowiła integralną część Sił Zbrojnych RP.

Powstała w wyniku przekształcenia powołanej 27 IX 1939 Służby Zwycięstwu Polski  w utworzony 13 XI 1939 Związek Walki Zbrojnej , który rozkazem Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego z 14 II 1942 przemianowany został na Armię Krajową .

AK podlegała Naczelnemu Wodzowi i rządowi RP na Uchodźstwie.W zamierzeniach rządu miała to być organizacja jednonarodowościowa, ponadpartyjna, a jej Komendant Główny był jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą wszystkich krajowych sił zbrojnych. Podstawowym zadaniem AK było prowadzenie waliki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej do powstania narodowego, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania okupanta.

› Czytaj więcej

Tagi: , ,

sobota, Styczeń 9th, 2010 Aktualności, Formacje wojskowe Comments Off